Privacy & Disclaimer

Staffingteam wil haar relaties zo goed mogelijk van dienst zijn. In sommige gevallen hebben wij persoonlijke gegevens nodig om de dienstverlening optimaal te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen uw belang maar ook ons belang. De website www.staffingteam.nl volgt hiermee de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.


Privacy beleid

Staffingteam.nl hanteert het volgende privacy beleid met betrekking tot het gebruik van haar website:


Algemeen

U kunt Staffingteam.nl bezoeken zonder dat u daarvoor persoonlijke gegeven vrij moet geven. Wanneer u besluit om ons persoonlijke informatie te geven die wij nodig hebben om met u te kunnen corresponderen garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen


Advertentievertoningen

Advertentievertoningen en –kliks worden geregistreerd door Staffingteam en door advertentienetwerken waaraan Staffingteam deelneemt. Wanneer u op een advertentie klikt, dan kunnen de technische kenmerken van de klik door Staffingteam worden opgeslagen in zogenaamde logfiles die ten behoeve van de financiële verantwoording gedurende enkele maanden worden bewaard. Wij gaan niet na (als dat al zou kunnen) wie welk ip-nummer op welk moment gebruikt en wij herleiden deze gegevens dus niet tot uw persoon. Staffingteam participeert in de volgende advertentienetwerken, die eigen registraties voeren en die een eigen privacy beleid hebben. Voor meer info kunt u hier naar het privacy beleid gaan van onze adverteerder.


Niet persoonlijke gegevens

Staffingteam.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Google maakt gebruik van cookies om ons te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Voor meer info kunt u hier naar de TOS van Google Analytics gaan.


Nieuwsbrief

Bezoekers van Staffingteam.nl kunnen zich via de site registreren op een nieuwsbrief en kunnen via het contactformulier vragen stellen. De persoonsgegevens die de bezoekers bij de registratie ingeven of bij de invulling van het contactformulier, worden door de medewerkers van de website Staffingteam.nl opgenomen in een databasebestand.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het verzenden van een nieuwsbrief naar de gebruiker of voor het beantwoorden van de gestelde vragen. De abonnee of gebruiker die niet meer van de nieuwsbrief wenst gebruik te maken, kan zich op elk ogenblik hiertegen verzetten. Van dit verzetsrecht kan in elke nieuwsbrief gebruik gemaakt worden door op de link ‘uitschrijven’ te klikken. Uiteraard is dit ook mogelijk via het contactformulier.
Persoonsgegevens van gebruikers voor de registratie van de nieuwsbrief worden nooit doorgegeven aan derden.


Cookies

Met de standaardinstellingen accepteren de meeste browsers cookies automatisch, maar u kunt cookies meestal weigeren of selectief accepteren door de instellingen van uw browser aan te passen. Als u cookies uitschakelt, is het mogelijk dat bepaalde functies van onze websites niet beschikbaar zijn (met name: inlogmechanismen). Op de volgende websites vindt u informatie over veelgebruikte browsers en de manier waarop u de cookie-instellingen in de betreffende browser kunt aanpassen:

  • Internet Explorer (Microsoft)
  • Firefox (Mozilla)
  • Safari (Apple)
  • Google Chrome (Google)
  • Opera


Misbruik

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik van onze website, dan kunnen wij bepaalde ip-nummers en/of e-mailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang ontzeggen. Bij vormen van misbruik waarbij derden in hun belang worden schaad kunnen wij de betreffende gegevens aan deze derden ter beschikking stellen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u, een ouder, voogd, docent, toezichthouder, leidinggevende, eindverantwoordelijke of dergelijke, of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Staffingteam.nl stelt gegevens ter beschikking wanneer dit door de autoriteiten wordt verplicht.


Verzoek indienen

U kunt in eerste instantie via het contactformulier een e-mail bij ons indienen. In verband met vele vormen van misbruik van online communicatie (formulierenspam) kunnen wij echter niet garanderen dat zo’n verzoek ons bereikt. Bovendien leert de ervaring dat online verzoeken vaak onvolledig of onzorgvuldig zijn en niet alle gegevens bevatten die nodig zijn om het te kunnen afhandelen. Wij achten ons daarom alleen gebonden aan een passende reactie op een daadwerkelijk schriftelijk verzoek. Deze kunt u richten aan het vestigingsadres van Staffingteam.nl.


Disclaimer

Het is niet toegestaan om gedeelten van de website www.staffingteam.nl openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Staffingteam.
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht samengesteld. Het kan voorkomen dat sommige informatie die op de website gepubliceerd is onvolledig en/of onjuist is. Wij proberen om misbruik te voorkomen maar www.staffingteam.nl is niet aansprakelijk voor de informatie en/of berichten die door gebruikers van de website gepubliceerd zijn.
V2.0